Lê Thị Bích Tuyền

Lê Thị Bích Tuyền

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: ltbtuyen@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

a) Chế độ chính sách về lương thường xuyên, trước thời hạn (kể cả điều chỉnh lương) của viên chức và nhân viên.
b) Chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của viên chức và nhân viên.
c) Chế độ hưu trí, nghỉ phép năm, thai sản, nghỉ việc không hưởng lương; kiểm tra chấm công các đơn vị trong Trường.
d) Thực hiện chấm công hàng tháng đối với viên chức của Phòng.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Trường.


Nhân sự Phòng TCCB

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved