PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu Phường 6 Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3882518

Fax: (0277) 388 1713  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved