Văn bản cấp trường

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (13/07/2022)

Quyết định số 1040/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên chức và nhân viên tại Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định số 1040/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên chức và nhân viên tại Trường Đại học Đồng Tháp (31/05/2022)

Thông báo số 848/TB-ĐHĐT kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo số 848/TB-ĐHĐT kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp (30/05/2022)

Quyết định số 1009/QĐ-ĐHĐT của Trường Đại học Đồng Tháp ban hành Quy chế Xét chọn Nhà giáo tiêu biểu của năm

Quyết định số 1009/QĐ-ĐHĐT của Trường Đại học Đồng Tháp ban hành Quy chế Xét chọn Nhà giáo tiêu biểu của năm (26/05/2022)

Quyết định số 344/QĐ-ĐHĐT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định số 344/QĐ-ĐHĐT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 tại Trường Đại học Đồng Tháp (15/03/2022)

Thông báo số 323/TB-ĐHĐT kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Thông báo số 323/TB-ĐHĐT kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 (07/03/2022)

Thông báo số 180/TB-HĐTD kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021

Thông báo số 180/TB-HĐTD kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 (14/02/2022)

Thông báo số 81/TB-ĐHĐT về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo số 81/TB-ĐHĐT về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 (19/01/2022)

Quy định quản lý làm thêm giờ tại Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định quản lý làm thêm giờ tại Trường Đại học Đồng Tháp (18/11/2021)

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (12/11/2021)

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved