TUYỂN DỤNG

Thông báo số 3072/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 2)

Thông báo số 3072/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 2) (07/08/2023)

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp (10/05/2023)

Sơ yếu lý lịch tự thuật

Sơ yếu lý lịch tự thuật (20/03/2023)

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (20/03/2023)

Thông báo số 721/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo số 721/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 (28/02/2023)

Quyết định số 3021/QĐ-ĐHĐT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định số 3021/QĐ-ĐHĐT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp (29/11/2022)

Thông báo số 2033/TB-ĐHĐT về kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo số 2033/TB-ĐHĐT về kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 (28/11/2022)

Thông báo số 1937/TB-HĐTD kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo số 1937/TB-HĐTD kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp (16/11/2022)

Thông báo số 1601/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo số 1601/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (21/09/2022)

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved