TUYỂN DỤNG

Sơ yếu lý lịch tự thuật

Sơ yếu lý lịch tự thuật (20/03/2023)

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (20/03/2023)

Thông báo số 721/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo số 721/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 (28/02/2023)

Quyết định số 3021/QĐ-ĐHĐT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định số 3021/QĐ-ĐHĐT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp (29/11/2022)

Thông báo số 2033/TB-ĐHĐT về kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo số 2033/TB-ĐHĐT về kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 (28/11/2022)

Thông báo số 1937/TB-HĐTD kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo số 1937/TB-HĐTD kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp (16/11/2022)

Thông báo số 1601/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo số 1601/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (21/09/2022)

  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved